18-04-2017 Gemeente Ede: ONTWIKKELNOTA KALVERKAMPWEG 3

Kwaliteitsverbetering Kalverkampweg

De gemeente Ede streeft naar kwaliteitsverbetering op de locatie van het voormalige tuincentrum Kernhem. Afkoop van het recht van erfpacht is naar het oordeel van de gemeenteraad echter, gezien de kosten, niet realistisch. Daarom zoekt de gemeente samen met de eigenaar van het recht van erfpacht naar andere oplossingen.
De gemeenteraad van Ede heeft op 25 september 2014 besloten dat de de gemeente niet met de eigenaar van Tuincentrum Kernhem in onderhandeling zou treden over uitkoop of verplaatsing van het tuincentrum. Daarop heeft de eigenaar zelf het initiatief genomen om een koper te zoeken voor het recht van erfpacht.

Entree

De gemeente moet (als ‘bloot eigenaar’) instemmen met de verkoop van het recht van erfpacht. De gemeente heeft dit gedaan, omdat zij verwacht dat de nieuwe eigenaar de ruimtelijke kwaliteit van deze belangrijke entree van Ede zal kunnen verbeteren.
De nieuwe eigenaar is met de gemeente in gesprek om het terrein om te vormen tot een erf met landgoedwoningen die passen binnen het historische karakter van het landgoed. Dit kan leiden tot een aanzienlijke kwaliteitsverbetering.

Historie

Landgoed Kernhem kent een lange historie. In de twaalfde eeuw al was er sprake van een burcht Kernhem als versterking op de grens tussen Utrecht (het Sticht) en Gelre. In zijn huidige vorm is het landgoed (met daarop Huize Kernhem) in de negentiende eeuw ontstaan. In 1970 kwam het landgoed in handen van de gemeente. Het deel waar Tuincentrun Kernhem op stond, was al door de vorige eigenaar uitgegeven in eeuwigdurende erfpacht. Het landgoed is de bron van mythische verhalen over bijvoorbeeld Witte Wieven en de Bloedsteen.

Ontwikkelplan

De nieuwe erfpachter heeft in samenspraak met gemeente een  ontwikkelnota opgesteld. Door mee te werken aan deze ontwikkeling ziet de gemeente kansen het historische karakter van het landgoed te herstellen. Dit plan gaat de gemeente de komende weken voorleggen aan alle betrokkenen en geïnteresseerden. Vanaf 27 april 2017 tot en met 24 mei 2017 kan iedereen op het plan reageren. Op basis van deze reacties neemt het college een beslissing over de voortgang van de plannen.
Om de plannen te realiseren is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Daarbij heeft de gemeenteraad het laatste woord.

Bron: https://ede.nieuws.nl/gemeente/6231/kwaliteitsverbetering-kalverkampweg/

18 april 2017