Muur van Mussert: foto's van de bouw

De Muur van Mussert is gebouwd door een Lunterse aannemer.

Van deze bouw zijn weinig afbeeldingen bekend. Maar op een, inmiddels niet mee actieve,

website "Hagespraak.nl",die gewijd was aan de N.S.B. werd een tiental foto's van deze bouw gevonden.


De foto's zijn waarschijnlijk gemaakt t.g.v een bezoek van (o.a.) Mussert aan de bouwplaats,

op althans één van de foto's is een kruisje bij een afgebeelde persoon geplaats, en dat

zou ir. Mussert kunnen zijn geweest.


De foto's zijn voorzien van een watermerk "Hagespraak.nl". De gelijknamige website was overduidelijk

niet alleen bedoeld als bron van informatie over de N.S.B. De opmaak en kleurstelling,  met de kenmerkende

voorkeur voor bauw en zwart als dragende kleuren van de site kon, en dat kan zonder overdrijving gezegd worden,

aangemerkt worden als verheerlijking van de N.S.B. en het gedachtengoed daarachter.


De maker van deze website viel niet te achterhalen, maar uit andere ingangen (social networks) viel

op te maken dat de voornaam Marcel is, en dat deze Marcel een inwoner van Lunteren was (of is).

 

In november 2017 werd door een zekere Marcel (mogelijk of waarschijnlijk dezelfde Marcel die onder het alias Marxell actief is

of was op forums als  https://forum.axishistory.com/  www.stiwotforum.nl en http://www.cmc40-45.nl.) geclaimd dat de foto's zijn

eigendom zijn, en verzocht hij ze van deze site te verwijderen. Als hij kan aantonen dat hij de auteursrechten op de foto's bezit

worden ze natuurlijk van de site gehaald.