logo_Ede

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Houtman

Plattegrond van het terrein met voorgestelde villabouw - bron: Ontwikkelnota Kalverkampweg 3

Het College van B&W van de gemeente Ede is voornemens de firma Murry Grey toestemming te verlenen op het terrein van de voormalige kwekerij van de firma Houtman een villawijk te laten bouwen.

Dit is naar de mening van veel Edenaren, die zich verenigd hebben in het Comité "Stop Historische Fout Kernhem" een slecht plan

Deze opvatting wordt gedeeld door de Stichting Milieuwerkgroepen Ede en de Stichting Erfgoed Ede.

Daarom is er een zogeheten "Zienswijze" geschreven, die is ondertekend door het Comité en beide Stichtingen.

Hierin wordt met argumenten onderbouwd waarom bouw van villa's op het landgoed "Kernhem" op tal van gronden niet moet worden toegestaan.

Deze zienswijze is op 24 mei j.l. afgegeven aan de balie van het Edese gemeentehuis.

Hij is aan zowel het college van B&W als aan de Gemeenteraad geadresseerd.

U kunt deze zienswijze hier downloaden: Zienswijze Kalverkampweg 3 Ede