logo_Ede

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Tuincentrum bij Ede wil schadevergoeding - SGP vraagt onafhankelijk onderzoek claim

Tuincentrum firma Houtman eist van de gemeente Ede 450.000 gulden schadevergoeding ten gevolge van gemeentelijk handelen en nalaten. De gemeente wil de kwekerij/tuincentrum van de firma "landschappelijk inpassen in relatie tot het landgoed Kernhem".

De firma Houtman moest aanvankelijk verhuizen. Omdat dit te duur bleek, besloot de gemeente vorig voorjaar na vier jaar dat de kwekerij op het landgoed mag blijven, maar ingepast moet worden. Deze verbouwing wordt door de gemeente betaald, maar het tuincentrum derft volgens de firma wel een halfjaar lang inkomsten.

In het verleden heeft de firma Houtman een rapport uitgebracht over haar geschatte schade. B en W willen Houtman echter slechts 10.000 gulden veigoeden. Dit op advies van een advocatenbureau.Het bureau adviseerde, mede op grond van het rapport van Houtman, om alleen de kosten van door Houtman ingeschakelde deskundigen te vergoeden.

Ook heeft het college toegezegd te bekijken of een tweede bedrijfswoning aan de Schampsteeg mogelijk is.

Wethouder R. Spiegelenberg was ervan uitgegaan dat er vóór afgelopen zomer overeenstemming met Houtman bereikt was. Oud-gemeentesecretaris Oudshoorn stelde gisteren in de commissie volkshuisvesting en ruimtelijke ordening namens Houtman dat het advocatenbureau advies heeft uitgebracht zonder de firma Houtman te hebben benaderd. De firma heeft stukken met informatie die niet bij de gemeente bekend waren, aldus Oudshoorn.

De SGP stelde voor om een onafhankelijk adviesbureau in te schakelen „om zo duidelijkheid over de schade te krijgen". Ook RPF/GPV en CDA zagen hier wel wat in.

Weer overleg

Wethouder Spiegelenberg zegde toe binnenkort te gaan praten met Houtman. Komt men niet tot een vergelijk, dan zal wellicht een rechter uitspraak moeten doen.

Voor het landschappelijk inpassen van het tuincentrum in landgoed Kernhem stelt de gemeente 125.000 gulden beschikbaar. Houtman krijgt van dit bedrag ook een deel om zelf bepaalde werkzaamheden te kunnen doen. Om het tuincentrum komt een haag, zodat de geparkeerde auto''s uit het zicht staan.

Met het gedeeltelijk doortrekken van de Kalverkampweg wordt voorzien in een nieuwe bedrijfsontsluiting ter hoogte van de geplande dienstwoning. De huidige ontsluiting aan de noordzijde komt dan te vervallen. De bestaande uitrit op de N 224 blijft gehandhaafd.

Bron: Reformatorisch Dagblas 18-01-1994