logo_Ede

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

 

22-09-2014, Ede Stad - Jan de Boer

De plannen van Tuincentrum Kernhem om te verkassen naar de locatie Lunterseweg 23 lijken niet door te gaan. Het Edese college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor donderdag tijdens de Politieke Dag te besluiten niet in onderhandeling te treden met de familie Houtman over een mogelijke ruiling van percelen met familie Houtman en de herinrichting van het Landgoed Kernhem.

Arie Houtman van Tuincentrum Tuincentrum Kernhem begrijpt er niets van. "Volgens oud-wethouder Roel Kremers zou een transactie tussen het tuincentrum en de gemeente Ede rondkomen", zegt hij. In een brief van december 2013 zegt Kremers dat het college van burgemeester en wethouders haar uiterste best zal doen het overleg met hem over een mogelijke verplaatsing van het hoveniers/kwekerijbedrijf naar de locatie Lunterseweg 23 zo spoedig mogelijk in de gemeenteraad te brengen en hem hierover vóór 1 maart 2014 te informeren.

Dat is niet gebeurd. Houtman ging er vanuit dat Kremers bij zijn vertrek, in het overdrachtdossier naar zijn opvolger toe, zou doorgeven om een grondtransactie met het tuincentrum in positieve zin aan de gemeenteraad voor te leggen. Twee weken na het aantreden van wethouder Willemien Vreugdenhil, de opvolgster van Kremers, kreeg Houtman op het gemeentehuis een heel ander verhaal te horen.

"In het gesprek geeft zij aan dat er geen meerderheid voor de verplaatsing van ons bedrijf is", schrijft Houtman aan de gemeenteraad. De ondergrond van het tuincentrum is eigendom van Ede en aan Houtman in eeuwigdurende erfpacht uitgegeven. Ede wilde door het verkrijgen van het recht van erfpacht van het tuincentrum, dat het één geheel wordt met het park van het landgoed Kernhem.

De beëindiging en verplaatsing van het tuincentrum van de huidige locatie aan de Kalverkampweg 3 naar de locatie Lunterseweg 23 is na lange onderhandelingen volgens de gemeente niet meer gewenst, zo staat er verder in de brief van Houtman. "Redenen volgens de wethouder zijn te hoge kosten, niet kostendekkend en het alternatief brengt te weinig op".

Overigens is het opvallend dat in het raadsvoorstel staat dat op verzoek van Houtman in de afgelopen tijd oriënterend is gesproken, terwijl Houtman zelf spreekt over een brief van de gemeente Ede van 17 september 2007. "Daarin geeft Ede aan dat zij met ons in overleg zijn over het beëindigen van ons tuincentrum op de huidige locatie".

Houtman vindt dat hij gedurende de onderhandelingen is gedwarsboomd door de gemeente Ede. Hij heeft een omgevingsvergunning om op het tuincentrum een woonhuis te bouwen. Hij stopte daarmee twee jaar geleden. "Wethouder Kremers gaf aan dat - wanneer wij verder gaan met het bouwen van het woonhuis en het verder exploiteren van ons bedrijf - hij de onderhandelingen zou stopzetten. En dat hij het ons zeer moeilijk zou maken met het exploiteren van ons bedrijf op de huidige locatie.

Mijn reactie was dan maar verplaatsen naar de Lunterseweg", aldus een andere zinsnede in de brief van Houtman aan de gemeenteraad. Het vertrouwen van Houtman in de gemeente Ede is na het gesprek met wethouder Vreugdenhil enorm geschaad. "Volgens ons is het besluit al genomen door het college van B. en W., terwijl de gemeenteraadsleden zich nog moeten uitspreken en stemmen. Dat is de ongekeerde wereld", stelt Arie Houtman, volgens wie het voortbestaan van het familiebedrijf, dat al sinds 1954 is gevestigd op Landgoed Kemhem, afhangt van het besluit van de gemeenteraad. "Wij willen graag een nieuwe start maken aan de Lunterseweg 23".