Pastoor Padberg: een biografie

Onlangs kwamen wij een oude biografie tegen van pastoor annex legeraalmoezenier Padberg, die destijds in Ede (uiteraard met name

voor het Rooms-Katholieke deel van de bevolking) een grote rol heeft gespeeld.

 

De biografie is qua stijl en taalgebruik wat gedateerd, maar geeft een goed beeld van deze zielszorger.

 

U vindt hem hier

 

BIografie Padberg