Een nieuwe Enka-site, en wat daaraan vooraf ging

Toen de ENKA in Ede definitief haar deuren sloot, ontstond er al gauw een ENKA-rëunie vereniging. En er kwam een website, waarop heel veel uit de ENKA-geschiedenis te vinden was.

Maar ook de reünievereniging ging ter ziele, en dat gevaar dreigde ook voor hun website.

Daarom werd besloten de website over te dragen aan de Stichting Historisch Museum Ede. De afspraak was dat de stichting de website operationeel zou houden. Onduidelijk is of daar nadere afspraken over zijn gemaakt. Het lijkt er op dat dit niet het geval was, gelet op de wijze waarop de stichting invulling gaf aan de afspraak om de website in de lucht te houden.

De Stichting Historisch Museum Ede ontving in elk geval voor de overname van de ENKA-site van de ENKA-reünievereniging de lieve som van € 3800,=. Dat vinden we terug in het jaarverslag over 2014 van de Stichting Historisch Museum Ede.

In ruil voor dat bedrag parkeerde de stichting de website op het Internet Archive. Daar kunnen, gratis en voor niets, websites ondergebracht worden. En, omdat ze daar ook bekeken kunnen worden, is zo’n website officieel nog toegankelijk. Daarmee had de stichting formeel aan de afspraak voldaan.

Maar echt toegankelijk was de site van de ENKA-Reünievereniging niet meer. En, erger nog, omdat hij niet meer onderhouden werd ging hij ook achteruit. Bestanden werden ontoegankelijk, afbeeldingen toonden alleen nog een zwart vlak. En nieuwe informatie werd er ook niet meer aan toegevoegd.

Daarom had de Stichting Erfgoed Ede, die ook de website www.oud-ede-zuid.nl beheert, al eens aan de voormalige beheerder van de ENKA website, Willem van Welie, voorgesteld om de site daar een plekje te geven. Ten eerste zou hij dan weer goed toegankelijk zijn, ten tweede was onderhoud daar ook mee verzekerd. En er zou ook weer nieuwe informatie toegevoegd kunnen worden. Bovendien zou hij daar, op die aan Ede-Zuid gewijde website, een logische plek vinden.

Willem van Welie, echter, hield de boot steeds af. Op dat moment was overigens bij de Stichting Erfgoed Ede niet bekend dat er een afspraak met de Stichting Historisch Museum was. En Willem vertelde dat ook niet.

Toen echter het Historisch Museum ter ziele ging, en de Stichting Historisch Museum haar intrek nam in Cultura, was het de vraag of het, gelet op de gewijzigde omstandigheden, niet toch maar beter was de ENKA-website te revatiliseren, door hem (althans: de informatie op de site) te verhuizen.

Het was Ed Plate, afstammeling van een Edese ENKA-familie, die met het voorstel kwam om een nieuwe ENKA-Ede website te bouwen, met gebruikmaking van het materiaal van de oude website van de ENKA-rëunie vereniging. Ed is een ENKA-man in hart en nieren, en is ook heel goed thuis in de wereld van de ICT. Het bouwen van een website is voor hem een eenvoudige zaak.

Daarop is weer contact gezocht met Willem van Welie. Kennelijk had hij inmiddels ook wel ingezien dat de manier waarop door de Stichting Historisch Museum was omgegaan met de site van de ENKA-reünie vereniging nou niet bepaald een schoonheidsprijs verdiende. En hij wilde wel meewerken, onder meer door wat hij nog aan ENKA-historie op de harde schijf had staan, ook ter beschikking te stellen van zo’n nieuwe site.

Echter, Willem stelde als voorwaarde dat de Stichting Historisch Museum Ede daar mee in zou stemmen. Voor Willem had de afspraak met de stichting nog waarde, ondanks de krakkemikkige wijze waarop de stichting die afspraak had ingevuld.

Reden voor de Stichting Erfgoed Ede om een afspraak te maken met het bestuur van de Stichting Historisch Museum Ede. Samen met Ed Plate is besproken wat de opties waren. Het resultaat was dat Ed om te beginnen de ronduit matige website van de Stichting Historisch Museum opnieuw zou bouwen, en daar als subdomein een nieuwe ENKA-EDE website onder zou hangen.

De site van de stichting was relatief eenvoudig om te zetten, hij was beperkt van omvang. Het is een mooie site geworden die gebouwd is met Joomla (http://www.historischmuseumede.nl/). Voor de ENKA-site was heel veel meer werk nodig, maar ook hij is fraai geworden. Hij is te vinden op http://enka.historischmuseumede.nl/. Beetje jammer is wel dat de site, door de gekozen naam, door zoekmachines als Google nog slecht gevonden wordt als alleen gezocht wordt op Enka. Maar dat zal beter worden als de site vaak bezocht wordt. En daar kunt u aan bijdragen door er regelmatig eens te gaan kijken!

Zo wordt het verhaal van de ENKA, en daarmee een belangrijk stuk Edese geschiedenis, weer goed verteld. En daar was het allemaal om begonnen.

Een schoonheidsvlekje is dat Willem van Welie nu zelf ook een ENKA-Facebookgroep geopend heeft, waarop hij materiaal plaatst wat eigenlijk onderdeel van de nieuwe ENKA-website zou moeten zijn.

Maar misschien biedt hij dat ook nog wel aan voor plaatsing op de nieuwe website.

Want daar blijft het beter bewaard, en is ook beter te vinden, dan via Facebook. Een betere weg zou zijn om eerst het materiaal op de site te zetten, en vervolgens daarmee aan de slag te gaan op Facebook.

Maar wat er nog niet is kan natuurlijk best nog komen.

Jan Kijlstra
28-07-2016