Reclame kost geld

Vrijwel elke zakenman is overtuigd van de noodzaak van tijd tot tijd de nodige reclame voor zijn bedrijf te maken. Mits goed opgesteld en steeds herhaald kan een bepaalde slagzin jarenlang in het geheugen blijven hangen, ook al is het betreffende artikel al lang uit de handel. Oudere lezers herinneren zich ongetwijfeld de vooroorlogse sigarettenreclame “Even tijd voor een caravellis” of “Blijf kalm, neem een Dushkind”.

Bekend was ook de slogan van een plaatselijk assurantiekantoor: “Hij kan lachen, zijn toekomst is verzekerd”. Ook sommige dorpen en steden presenteerden zich op deze manier, denk maar aan: “Lunteren de parel van de Veluwe”. Op dit terrein heeft zich eens een aardig voorval in het Zuiden van het land afgespeeld. De stad Bergen op Zoom had, om haar inwonertal te vermeerderen aan de rijksweg naar Goes een groot bord geplaatst met de uitnodiging: : Vestig U in Bergen op Zoom”. Een paar bewoners uit een naburige gemeente hadden hieraan toegevoegd: “Als er in Roosendaal geen plaats meer is”, een grapje dat destijds de landelijke pers haalde.

Een kleine dertig jaar geleden meende ook de Edese hotelhouder L. dat een beetje reclame voor zijn zaak geen kwaad kon. Dus liet hij aan de oprit van zijn restaurant een schot van anderhalf bij vier meter zetten waarop de aantrekkelijkheden van zijn bedrijf stonden vermeld. Reeds enkele dagen later verscheen een agent die informeerde naar de vereiste vergunning. Daar had L. niet bij stil gestaan, waarop hij opdracht kreeg het bord te verwijderen en alsnog toestemming bij gemeentewerken te vragen.

Mopperend dat een mens tegenwoordig op eigen grond nog niet mocht doen wat hij wilde, werd hieraan voldaan. Na een week kwam een ambtenaar aanzetten, die in verband met de wet op ontsiering van het landschapsschoon nauwkeurig de juiste plaats van het bord wilde weten. “Laten we het er dan weer even neerzetten”, opperde de hotelhouder. Er werd hulp gehaald en weldra stond het geval weer op de oude plaats. De ambtenaar bekeek de zaak aan alle kanten en vertrok met de belofte rapport aan zijn superieuren te zullen uitbrengen.

Helaas werd de aanvraag afgewezen, maar daar beurde de eigenaar minder zwaar aan. Hij liet het reclameobject rustig staan. De politiek had misschien wel belangrijker zaken op te knappen dan nog eens bij hem te controleren. Hij had echter buiten de waard gerekend. Opnieuw kwam een agent informeren en nu volgde prompt een proces-verbaal met inbeslagneming van het omstreden bord.

Voor de kantonrechter verklaarde L. het volste vertrouwen in de dienstdoende ambtenaar te hebben hetgeen de kantonrechter waardeerde, maar dat hij, gezien de afwijzende beslissing wel degelijk in overtreding bleef. Dus werd vijf en twintig gulden boete tegen hem geëist met verbeurdverklaring van het schot. Verdachte probeerde nog iets te redden: “Kan ik dat schot niet terugkrijgen er zit voor tweehonderd gulden hout aan?” De magistraat liet zich vermurwen. Voldeed aan zijn verzoek maar verhoogde wel de boete tot vijftig gulden.

H.J. Nijenhuis - Edese Courant 24/05/1986